Są pieniądze na opracowanie dokumentacji STEŚ Obwodnicy Głogowa

Są pieniądze na opracowanie dokumentacji STEŚ Obwodnicy Głogowa
Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) Obwodnicy Głogowa.

Jeszcze w tym kwartale planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową STEŚ.

Droga krajowa nr 12 przebiega obecnie przez centrum miasta Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta Głogowa ma przebieg uliczny i jest nieprzystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta.

Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresowych S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem STEŚ Obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Planowane parametry techniczne Obwodnicy Głogowa
Przewidywane parametry techniczne odcinka: 

  • długość odcinka około 20 km
  • klasa techniczna drogi GP
  • przekrój 2+1
  • prędkość projektowa 80 km 
  • szerokość pasa ruchu 3,5 m 
  • szerokość pasa poboczy 1,5 m
  • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 


Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

obwodnica Głogowa obwodnica STEŚ dokumentacja STEŚ opracowanie dokumentacji droga krajowa nr 12 DK12 GDDKiA

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolny-slask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.