Pomoc prawnika w sprawach rozwodowych

Pomoc prawnika w sprawach rozwodowych

Adwokat i sprawy rozwodowe

Kiedy małżeństwo dwojga osób nie układa się dłuższy czas coraz częściej podejmowane są decyzje o rozwodzie. Ma to miejsce zarówno w przypadkach bezdzietnych par, jak i pełnych rodzin. Badania i statystyki wskazują, że rozwodem kończy się już co trzecie małżeństwo. Zanim jednak rozbrzmi ostateczne orzeczenie sądu, należy przejść przez formalną procedurę sądową oraz złożyć stosowne dokumenty, oraz stawić się na rozprawie sądowej. Jeśli nie czujemy się biegli w przepisach prawa i nie czujemy dość pewnie w sprawach sądowych warto pomyśleć o skorzystaniu z usług profesjonalnej kancelarii prawnej, która prowadzi sprawy rodzinne.

Kto i kiedy powinien udać się do prawnika?

Kancelarie prawne zatrudniają zazwyczaj pracowników zajmujących się poszczególnymi dziedzinami prawa. Warto zorientować się, który adwokat w naszym rejonie specjalizuje się w tematyce rodzinnej i rozwodowej. W każdym dużym mieście takim jak Warszawa czy Olsztyn znajdziemy profesjonalnych prawników z zakresu prawa rodzinnego. Z ich usług możemy korzystać już na etapie wszczęcia postępowania, lub nawet przed podjęciem jakichkolwiek działań. Adwokat przedstawi nam możliwe rozwiązania oraz wskaże kroki, które należy podjąć w celu uzyskania rozwodu lub innego rozwiązania w sprawach rodzinnych. Czasami możemy skorzystać z usług prawnika jedynie w celu konsultacji lub doradztwa. Jeśli chcemy by prawnik pomógł nam także w trakcie sprawy sądowej, warto zorientować się, który adwokat realizujący sprawy rodzinne może poprowadzić naszą sprawę.

Sprawa rozwodowa – od czego zacząć

Jeśli podejmiemy decyzję o rozwodzie, podstawą do rozpoczęcia sprawy rozwodowej, będzie wniesienie pozwu rozwodowego. Pozew, sporządza strona, która domaga się uzyskania rozwodu i wnosi je do właściwego miejscowo sądu. Przy sporządzaniu pisma procesowego należy pamiętać o wskazaniu stron postępowania (powoda oraz pozwanego), prawidłowego określenia sądu zajmującego się naszą sprawą, oraz określeniu żądania. Oprócz samego rozwodu, strona może domagać się orzeczenia o winie, a także obciążania kosztami sądowymi pozwanego. Pozew rozwodowy powinien być także wstępnym zarysem i nakreśleniem sytuacji rodzinnej. Warto w nim wskazać przyczyny, które spowodowały taki stan rzeczy, np. ewentualne zdrady współmałżonka, lub źródła konfliktów. Jeśli dysponujemy materiałem dowodowym również warto go dołączyć. Sprawy rodzinne są zwykle skomplikowanym procesem i niełatwym dla obu stron. Jeśli nie czujesz się pewnie w tworzeniu pism procesowych profesjonalny adwokat z pewnością może w prawidłowym wypełnieniu pozwu o rozwód. 

Kto może uzyskać rozwód

Rozwody rządzą się swoimi prawami i nie zawsze ich uzyskanie będzie tak łatwe i oczywiste jak może się nam wydawać. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód orzeka się w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami nie może istnieć łącząca ich więź, na przykład ekonomiczna i duchowa. Sam fakt wystąpienia zdrady jednego z małżonków, lub nadużywania alkoholu przez jedno z nich, może nie stanowić dla sądu wystarczającej podstawy do orzeczenia rozwodu, jeżeli na przykład małżonków łączą nadal zależności finansowe. Niekiedy warto zastanowić się także nad rozwiązaniem pośrednim, czyli separacją. Sprawy rodzinne, które rokują na szansę poprawy, mogą zakończyć się właśnie w taki sposób. Wówczas małżonkowie otrzymują niejako czas do namysłu nad swoją sytuacją. Jednocześnie małżeństwo trwa nadal, choć część praw podlega modyfikacji – nie obowiązuje wówczas na przykład wspólnota małżeńska. Profesjonalny adwokat na pewno doradzi, na które rozwiązanie warto się zdecydować w danej sytuacji.

Close
Menu