Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej - nowe oferty kulturalne i edukacyjne

Ruch Samorządowy Bezpartyjni chce zmiany ordynacji wyborczej

Ruch Samorządowy Bezpartyjni chce zmiany ordynacji wyborczej
źródło: bezpartyjni.org

Zgodnie z normalnym trybem wybory samorządowe odbędą się za nieco ponad rok. Ruch Samorządowy Bezpartyjni proponuje zmianę w Kodeksie Wyborczym. Zapewnia, że będzie to rewolucja w samorządach.

Obecnie komitety do wyborów samorządowych mogą tworzyć partie polityczne i ich koalicje, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz przez wyborcy. Reguła ta dotyczy wszystkich trzech szczebli samorządu: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Zmiana ma dotyczyć najniższego poziomu samorządu. Partie (oraz ich koalicje) stracą prawo do tworzenia komitetów w wyborach rad gminy i wyborach wójta.

Dalsze zmiany precyzują, że utrata prawa do tworzenia komitetu skutkować będzie tym, że partie polityczne nie będą mogły zgłosić swoich kandydatów do rad gmin oraz na stanowiska wójtów.

Ruch Samorządowy Bezpartyjni nazywa swój projekt „Stop partiom w samorządach” i uzasadnia go potrzebą wyrównania szans. Zgodnie z argumentacją zawartą w Uzasadnieniu partie polityczne mają obecnie bardziej korzystną sytuację. Korzystają bowiem z posiadanych funduszy, lokali, struktur oraz rozpoznawalnych w całym kraju nazw i znaków graficznych. Dodatkowa przewaga ma wynikać z preferencyjnego systemu losowania numerów dla list wyborczych.

                                                                                                                    

Porównanie aktualnego brzmienia fragmentów Kodeksu Wyborczego z propozycjami zmian:

Artykuł 84

4. W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne zwane dalej „organizacjami” oraz przez wyborców.

propozycja zmiany:

4. W wyborach do sejmików województw i rad powiatów komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne zwane dalej „organizacjami”, oraz przez wyborców.

5. W wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez organizacje oraz przez wyborców.

Artykuł 399

1. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,  komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

propozycja zmiany:

1. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw i rad powiatów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin przysługuje: komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

Artykuł 478

1. Prawo zgłaszania kandydata na wójta przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej, koalicyjnemu komitetowi wyborczemu, komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

propozycja zmiany:

1. Prawo zgłaszania kandydata na wójta przysługuje: komitetowi wyborczemu organizacji, komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.