(FILM) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Męcinka

(FILM) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Męcinka

Dzięki pozyskanym dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz PROW 2014-2020 w Gminie Męcinka realizowana jest inwestycja mająca na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w górskiej części gminy.

 

- Z uwagi na duże zainteresowanie oczyszczalniami mieszkańców, którzy dotychczas nie przystąpili do projektu informuję, że w przyszłym roku planujemy przystąpić do kolejnego etapu tej inwestycji. Nowe wnioski można już składać do Urzędu Gminy w Męcince - informuje Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski.

Gmina Męcinka PBOŚ gospodarka ściekowa Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROW

Reklama