X Legnickie Prezentacje Edukacyjne


Legnica: Miasto wspiera niepełnosprawnych

Legnica: Miasto wspiera niepełnosprawnych

Jeszcze do 30 sierpnia niepełnosprawni legniczanie mogą składać wnioski o dofinansowanie swych potrzeb transportowych, informatycznych i utrzymujących aktywność zawodową.

Legnica od sześciu lat uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Finansowe wsparcie udzielane niepełnosprawnym mieszkańcom pochodzi ze środków PFRON, będących w dyspozycji prezydenta Legnicy. 

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających społeczne, edukacyjne i zawodowe funkcjonowanie tych osób. Program w 2018 roku obejmuje następujące obszary wsparcia: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dofinansowanie szkoleń z obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego już wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wsparcie w zakupie nowoczesnej protezy kończyny, w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w utrzymaniu aktywności zawodowej - poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Wnioski dotyczące wsparcia w likwidacji ograniczeń transportowych, posługiwania się sprzętem informatycznym, likwidacji barier w poruszaniu się i pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej przyjmowane są do 30 sierpnia 2018 r. Natomiast wnioski o dofinansowanie kształcenia w drugim półroczu można składać w terminie od 1 września do 10 października 2018.

Szczegółowe informacje, zwłaszcza dotyczące osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w poszczególnych obszarach pomocy, są dostępne w Urzędzie Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 15 bądź telefonicznie pod numerami: 76 72 12 254 lub na stronie http://www.portal.legnica.eu w aplikacji dla osób niepełnosprawnych, gdzie można pobrać elektroniczne wersje wniosków. 

niepełnosprawni dofinansowanie aktywny samorząd PFRON

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.