Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnienia

Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach projektu udzielono wsparcia 250 osobom.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekt zakłada umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projekcie uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
 • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Przewidywana liczba uczestników w projekcie w województwie dolnośląskim to 110 osób. Po 10 osób w każdej z niżej wymienionych jednostek.

 1. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej  Górze, ul. Wiejska 29, 58 - 506 Jelenia Góra
  Osoba do kontaktu Edyta Bandura, tel.  75 645 77 30
 2. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 51, 59 - 700 Bolesławiec
  Osoba do kontaktu Katarzyna Suchecka, tel. 75 645 12 15
 3. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy, ul Mickiewicza 21, 59-220 Legnica
  Osoba do kontaktu Agata Kołba, tel. 76 724 96 10
 4. Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze, ul. Wiejska 5, 59 - 400 Jawor
  Osoba do kontaktu Monika Duda Jakubowicz, tel. 76 854 83 74
 5. Młodzieżowe Centrum Kariery w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, 67 - 200 Głogów
  Osoba do kontaktu Monika Szwed Zyśk, tel. 76 833 15 38
 6. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 38, 58-300 Wałbrzych
  Osoba do kontaktu Katarzyna Elias 74 847 07 68
 7. Młodzieżowe Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rynek 55, 57 - 200 Ząbkowice Śląskie
  Osoba do kontaktu Paulina Czerna, tel.  74 815 12 20
 8. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielawie, ul. Wolności 109, 58 - 260 Bielawa
  Osoba do kontaktu Edyta Stachowicz, tel. 74 665 17 84
 9. Młodzieżowe Centrum Kariery w Boguszowie Gorce, ul. Odrodzenia 858 - 370 Boguszów – Gorce
  Osoba do kontaktu  Beata Markowska, tel.  74 844 81 77
 10. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wołowie, ul. Niepodległości, 56 - 100 Wołów
  Osoba do kontaktu Katarzyna Śledzińska, tel.  507719555
 11. Młodzieżowe Centrum Kariery w Oleśnicy, ul Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica
  Osoba do Kontaktu Anna Jóźwiak, tel. 71 738 22 51

Termin zakończenia projektu: 31 października 2019 r.

staż OHP MCK szkolenie

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.