X Legnickie Prezentacje Edukacyjne


Nielegalne wysypiska muszą zniknąć! Zieloni chcą rozmawiać o gospodarce odpadami

Nielegalne wysypiska muszą zniknąć! Zieloni chcą rozmawiać o gospodarce odpadami

Wrocławscy Zieloni domagają się likwidacji wszystkich nielegalnych składowisk odpadów do końca roku.

- Nie tylko wrocławscy Zieloni, ale także większość pozostałych mieszkańców miasta, z wielkim niepokojem i oburzeniem obserwowała niedawną katastrofę ekologiczną - pożar nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Szczecińskiej. Pożar ten był jednym z największych w ostatnich latach na Dolnym Śląsku. W wielodniowej akcji ratowniczej brało udział ponad 200 strażaków i ok. 40 jednostek straży pożarnej z całego województwa, w tym jednostki specjalistyczne. Ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą, na wiele godzin zatrzymano ruch kolejowy na trasie Wrocław – Szczecin. Toksyczne opary z płonącego składowiska spowiły wielotysięczne sąsiednie osiedla mieszkaniowe, zwłaszcza leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Popowice i Nowe Żerniki. Władze Wrocławia skierowały do mieszkańców apel o nieotwieranie okien i nieopuszczanie mieszkań. Ewakuowano i zamknięto szereg placówek oświatowych – tak sytuację sprzed miesiąca relacjonuje Julia Rokicka.

Zatrważające są ustalenia Zielonych, twierdzących, że składowisko jakby nigdy nic nielegalnie funkcjonowało przez ponad dwa lata.

- W trakcie badania okoliczności tego zdarzenia przez naszych aktywistów ustaliliśmy, że zezwolenie na prowadzenie składowiska odpadów na tej nieruchomości wygaszono z górą dwa lata temu – dodaje Robert Suligowski.

Jak alarmują przedstawiciele Partii Zieloni aktualnie jesteśmy w Polsce świadkami działania prawdopodobnie zorganizowanych grup przestępczych, trudniących się importem i nielegalnym składowaniem odpadów. Dlatego przewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni złożyli w dniu 21.01.2019 r. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skierowane do Prokuratora Generalnego. Jest to jedno z czterech pism, które wrocławscy Zieloni wysłali w sprawie składowiska przy ul. Szczecińskiej. Pozostałe dokumenty otrzymali Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, komendant Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda i prezydent Wrocławia.

- Dziękując Strażakom za ich ofiarną pracę, równocześnie zaapelowaliśmy o zastosowanie w działaniach prewencyjnych przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z tą ustawą, do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, których nielegalne składowiska odpadów z definicji nie spełniają. W piśmie do wojewody dolnośląskiego i prezydenta Wrocławia przypomnieliśmy, że właścicielem gruntu przy ul. Szczecińskiej jest Skarb Państwa i poprosiliśmy o pilne doprowadzenie tego terenu do stanu zgodnego z prawem - referuje treść wysłanych dokumentów Robert Suligowski. - Do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zwróciliśmy się z żądaniem natychmiastowej kontroli terenu po spalonym składowisku odpadów przy ul. Szczecińskiej, nałożenia na odpowiedzialnych za ten nielegalny proceder administracyjnych kar pieniężnych w ich maksymalnej wysokości oraz co najważniejsze, dokonania lustracji wszystkich nielegalnych składowisk odpadów na terenie Dolnego Śląska, przeprowadzenia kontroli i wymierzenia stosownych kar administracyjnych - kontynuuje.

Zieloni zauważają, iż kolejny już pożar nielegalnego składowiska odpadów wskazuje na to, że skomplikowana, rozproszona i niewydolna struktura aparatu urzędniczego (na szczeblu rządowym i samorządowym), latami nie potrafi doprowadzić do likwidacji tego typu obiektów. Ostatecznie większość z nich „likwidowana" jest właśnie po katastrofalnym dla środowiska, groźnym dla życia i zdrowia ludzi i absorbującym ogromne koszty akcji ratowniczej, pożarze.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze to, że sektor odpadów generuje miliony złotych obrotu, wrocławskie koło Partii Zieloni organizuje 14 lutego 2019 r „Okrągły Stół ws. Dolnośląskich Nielegalnych Wysypisk". Na spotkanie zostaną zaproszone wszystkie organy „zamieszane" w problem rzeczowo, tj. starości i prezydenci miast na prawach powiatu, przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, WIOŚ, RDOŚ, jak również komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz prokuratury. Po drugiej stronie, obok wrocławskich Zielonych zasiądą członkowie organizacji ekologicznych, działacze ruchów miejskich i innych stowarzyszeń.

Zieloni chcą rozmawiać o następujących kwestiach:

  • powstanie mapy dolnośląskich nielegalnych składowisk;
  • omówienie kompetencji poszczególnych jednostek i możliwości synergicznego współdziałania wszystkich jednostek wg. ich kompetencji;
  • opracowanie schematu działania (kontrola – postępowanie administracyjne –postępowanie karne);
  • współdziałanie organizacji społecznych w zakresie w szczególności monitoringu zjawiska;
  • wypracowanie transparentnego modelu działania poprzez prezentowanie opinii publicznej efektów podjętych działań.

- Nasz cel jest jasny: likwidacja wszystkich nielegalnych składowisk odpadów do końca roku - podsumowuje Julia Rokicka.

Partia Zieloni Julia Rokicka Robert Suligowski odpady gospodarka odpadami wysypiska śmieci nielegalne wysypiska

Reklama
Udostępnij tę dyskusję na

Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@dolnyslask24h.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. dolnyslask24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.